Logo CDA

...ONZE WONINGVERZEKERING

 

Beter gekend als “CDA Home Elite”

Uw huis is niet enkel uw erfenis, het is bovenal uw “cocon”, uw “thuis”, de plaats waar u graag naartoe gaat om uw familie en uw herinneringen te koesteren. Een ongeluk kan helaas alles veranderen …

Op dat moment heeft u optimale dekking nodig en wij zullen altijd voor u klaarstaan. Dankzij onze 24/7 bijstand wordt u onmiddellijk opgevangen en bijgestaan bij een ongeval.

Bereken het kapitaal van uw woning

Ons evaluatiesysteem bepaalt de te verzekeren waarde van uw woning.

Bereken het kapitaal van uw huurappartement

Ons evaluatiesysteem bepaalt de te verzekeren waarde van uw appartement.

Woningverzekering:

Bereken uw premie

U kan uw premie zelf berekenen op basis van berekende/gekende kapitalen.

CDA Home Elite


Met CDA Home Elite krijgt u alle dekkingen die u nodig heeft voor uw gezin.

 • Woningverzekering;
 • Rechtsbijstand woning;
 • Telefonische bijstand;
 • 24/24 uur bijstand aan goederen en personen.
CDA Home Elite dekt u bij:
 • Brand, ontploffing, implosie, schade door rook of roet;
 • Botsing;
 • Aanslag, arbeidsconflict;
 • Bliksem, inwerking van elektriciteit;
 • Ontdooiing;
 • Storm, hagel;
 • Natuurrampen;
 • Schade door water en minerale olie;
 • Glasbreuk;
 • Rechtsbijstand woning;
 • Bijstand woning;
 • Juridische telefonische bijstand.
U geniet extra waarborgen wanneer een schadegeval onder uw basiswaarborgen valt, namelijk:
 • Reddings- en bewaringskosten;
 • Opruim- en sloopkosten;
 • Tijdelijke huisvestingskosten;
 • Kosten voor expertise;
 • Gebruiksderving van onroerend goed;
 • Kosten voor heraanleggen van de tuin.
U kunt uw dekking ook uitbreiden met onze optionele waarborgen, zoals:
 • Bijstand aan personen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven en rechtsbescherming;
 • Huispersoneel;
 • Onrechtstreekse verliezen.
CDA Home Elite dekt niet:
  • Kernongeval en straling;
  • Oorlog en opeising;
  • Schade, geschillen als gevolg van asbest, direct of indirect;
  • Opzettelijke schade in hoofde van een verzekerde;
  • Identiek schadegeval dat een tweede keer voorvalt wanneer de oorspronkelijke oorzaak van de schade waarvoor al een vergoeding is betaald, niet is verholpen;
  • Niet toevallig burenhinder, burenhinder zonder materiële schade en niet ten gevolge van een onvoorzienbare gebeurtenis;
  • Alle goederen die zich buiten het gebouw bevinden;
  • Gebouwen waarvan de slijtage van het beschadigde deel groter is dan 40%, evenals hun inhoud;
  • Schade waarvoor verzekerde gedekt wordt door de fabrieks- of leveranciersgarantie;
  • Infiltratie van grondwater;
  • Omgevingsvochtigheid, inclusief de ontwikkeling van schimmels (huiszwam, enz.);
  • Gebouwen die in verval raken, slecht worden onderhouden of gesloopt worden, en hun inhoud;
  • Beglazing tijdens werkzaamheden;
  • Glazen voorwerpen die geen beglazing zijn zoals kroonluchters, servies, optische glazen, etc.;
  • Gebouw in aanbouw, reconstructie of transformatie, of waarvan de bezetting niet regelmatig is;
  • Diefstal en vandalisme van dieren, motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens, evenals hun toebehoren en inhoud, en goederen in gebouwen waarvan de toegangsdeuren niet voorzien zijn van een slot;
  • Roerende en onroerende goederen onder de hoede van verzekerde of aan hem toevertrouwd in welke hoedanigheid dan ook;
  • Uitoefening van een beroep of door een van uw medewerkers die als zodanig optreedt in het kader van dit beroep.

Daarnaast is in de algemene voorwaarden van CDA de lijst met specifieke uitsluitingen opgenomen.

We informeren u verder dat:
 • De dekkingen zijn beperkt tot de dekkingen die uitdrukkelijk vermeld staan in de algemene voorwaarden en de IPID.
 • Uitsluitingen tot gevolg hebben dat wij u in bepaalde omstandigheden, uitdrukkelijk vermeld in de algemene voorwaarden en de IPID, niet kunnen vergoeden.
 • Bepaalde dekkingen tussenkomstlimieten hebben.
 • Alle waarborgen zijn onderworpen aan een tussenkomstplafond in de vorm van een vrijstelling.
CDA-Assurances-Verzekeringen

CDA Home Elite is onze eigen verzekering, de berekening van de te verzekeren waarde van uw woning is gebaseerd op onze SARP. Zodra dat laatste is toegepast, garanderen we de herbouwwaarde.

Lees voordat u deze woningverzekering afsluit de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct CDA Home Elite en het productinformatieblad (IPID):

CDA Home Elite is een woningverzekering naar Belgisch recht en ontwikkeld door CDA, een Belgische verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsovereenkomst van dit product wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan worden beëindigd door een aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs aan CDA, ten minste 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Neem voor elke klacht eerst contact op met de beheerder van uw dossier. Uw klacht kan dan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsplein 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be

CDA VERZEKERINGEN WERKT MET EIGEN ADVISEURS...

 

Zij komen op uw verzoek bij u thuis om uw verzekeringsbehoeften te bespreken en de verschillende dekkingsmogelijkheden met u te na te gaan. Wilt u uw zonnepanelen of uw zwembad meeverzekeren? Dankzij onze adviseurs, die uw contract stap voor stap met u doornemen, bent u zeker van de juiste dekking tegen de beste prijs.

U kan telefonisch contact met ons opnemen, naar onze kantoren komen of inloggen op “My CDA”, ons online platform. Als u zelf de berekening van uw eigendom wenst uit te voeren kunnen wij u onze berekeningsinstrumenten bezorgen om uw werk te vergemakkelijken.

EEN KORTING VAN 20%

Bij CDA bieden wij u een korting van 20% op uw eerste woningverzekeringspremie. Dat is onze manier om u welkom te heten bij onze medewerkers.

In de daaropvolgende jaren profiteert u van de herverdeling van onze winst in de vorm van een korting. Die bedraagt momenteel 20% van de nettopremie van het vorige woningjaar en wordt dus afgetrokken van uw nieuwe premie.

De korting ontvangt u tijdens de hele duur van uw woningverzekeringscontract. En dat is wat CDA tot een uniek bedrijf in de verzekeringsbranche maakt.

Stel ons voor aan een nieuwe klant...

Verder kan u ook peter worden van een of meer nieuwe woningverzekeringsklanten. Stel ons voor en ook deze persoon zal in de watten worden gelegd. Als dank ontvangt u voor elke nieuwe klant
50 euro peterschapsbonus
.

CDA-Assurances-Verzekeringen