Logo CDA

...BIJSTANDSVERZEKERING

Wij hebben een samenwerking afgesloten met Europ Assistance om u een optimale dienstverlening te garanderen.

De waarborg bijstand is heel volledig en verdeeld in 4 niveaus:

 • Bijstand woning.
 • Bijstand aan personen.
 • Bijstand voor reizen naar het buitenland.
 • Rechtsbijstand in het buitenland.

Opgenomen in alle woningverzekeringscontracten:

 1. 24/24 uur telefonische bijstand
  U krijgt handige informatie via de telefoon, zoals de contactgegevens van de artsen en apothekers van wacht, depannagediensten (loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteit, slotenmakers, glaszetters, televisiereparateurs).
 1. Bijstand voor gebouwen

In geval van schade die door de basisverzekering wordt gedekt, de berging en de opslag en van beschadigde goederen, zoals bij waterschade, alsook de tijdelijke verzegeling van het gebouw.
Wij kunnen ook tijdelijk onderdak voor u regelen als uw gebouw onbewoonbaar is.
Ook wanneer u de sleutels van het verzekerde gebouw verliest (of wanneer deze worden gestolen) sturen wij een slotenmaker.

 1. . Bijstand in geval van een onbewoonbaar gebouw

Tijdens uw vakantie belt uw buurman u op om u te vertellen dat uw huis in brand staat. Wij organiseren en vergoeden uw terugkeer naar huis.
Bij een hevige brand kan het zijn dat u dakloos bent in het midden van de nacht. Wij zullen dan een hotel in de buurt voor u zoeken en indien nodig uw verplaatsing naar daar regelen.

Dat zit wel snor
  1. Bijstand voor personen – reisbijstand – rechtsbijstand in het buitenland

Deze waarborgen zijn opgenomen in alle woningverzekeringscontracten van de woning die u bewoont en/of de inboedel.
Ze dekken u het hele jaar door, zijn bijna overal ter wereld geldig en gelden voor alle mensen die in uw huis wonen, zelfs uw volwassen kinderen die nog bij u inwonen.

Deze waarborgen zijn zeer handig want u hoeft ons niet in te lichten voor u vertrekt: u bent verzekerd!
Alle medische hulp wordt verleend (repatriëring, medische hulp, een arts ter plaatse sturen, het opsturen van medicijnen, terugbetaling van medische kosten in het buitenland, enz.)

We informeren u dat u niet gedekt bent door de bijstandswaarborg inbegrepen in uw woningverzekering voor:

  • Feiten die voortvlooien uit daden van terrorisme, collectieve gewelddaden, nucleaire ongevallen of het gebruik van alcohol of drugs, weddenschappen en uitdagingen;
  • Gewaarborgde prestaties die wij door overmacht of overheidsmaatregelen niet kunnen leveren;
  • Zelfmoordpogingen;
  • Extreem gevaarlijke sporten, tenzij beoefend of begeleid door een persoon met een professionele opleiding;
  • Brillen, contactlenzen, medische apparaten; alle diagnose- en behandelingskosten die niet door het RIZIV worden erkend;
  • Repatriëring voor een medische aandoening die ter plaatse kan worden behandeld en die u niet belet uw reis voort te zetten;
  • Pathologische aandoeningen bekend voor vertrek, in behandelingsfase en met een reëel gevaar van snelle verergering of nog niet geconsolideerd gedurende minstens 2 maanden;
  • Voor vertrek geplande kosten voor reizen naar het buitenland (kosten voor verblijf ter plaatse.);
  • maaltijdkosten.


BIJSTANDSVERZEKERING
...

Met deze verzekering krijgt u bijstand in het buitenland bij ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden. U kunt deze verzekering alleen als optie nemen bij uw CDA Home Elite-contract dat uw hoofdverblijf verzekert.

U bent verzekerd voor:

 • Bijstand aan personen in het buitenland waaronder telefonische medische hulp, repatriëring, het ter plaatse sturen van een medisch team bij een medisch incident, enz.
 • Reisbijstand in het buitenland waaronder hulp bij verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen, het opsturen van noodzakelijke geneesmiddelen bij ziekte van de verzekerde, etc.
 • Rechtsbijstand in het buitenland

Zijn uitgesloten van onze tussenkomst:

 • Feiten als gevolg van de gevolgen van terrorisme, collectieve gewelddaden, nucleaire ongevallen of het gebruik van alcohol of drugs, weddenschappen en uitdagingen;
 • Gewaarborgde prestaties die wij door overmacht of overheidsmaatregelen niet kunnen leveren;
 • Zelfmoordpogingen;
 • Extreem gevaarlijke sporten, tenzij beoefend of begeleid door een persoon met een professionele opleiding;
 • Brillen, contactlenzen, medische apparaten, alle diagnose- en behandelingskosten die niet door het RIZIV worden erkend;
 • Repatriëring voor een medische aandoening die ter plaatse kan worden behandeld en die u niet belet uw reis voort te zetten;
 • Pathologische aandoeningen bekend voor vertrek, in behandelingsfase en met een reëel gevaar van snelle verergering of nog niet geconsolideerd gedurende minstens 2 maanden;
 • Voor vertrek geplande kosten voor reizen naar het buitenland (kosten voor verblijf ter plaatse.);
 • Kosten van medische behandelingen en medicatie die in België zijn voorgeschreven naar aanleiding van een ziekte in het buitenland;
 • Zwangerschappen na de 28e week en vrijwillige zwangerschapsafbrekingen;
 • Esthetische ingrepen en behandelingen;
 • Kosten van kuren, massages, fysiotherapie en vaccinatie

Wij informeren u ook dat :

 • De dekkingen zijn beperkt tot de dekkingen die uitdrukkelijk vermeld staan in de algemene voorwaarden en de IPID.
 • Uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u in bepaalde omstandigheden, uitdrukkelijk vermeld in de algemene voorwaarden en de IPID, niet kunnen vergoeden.
 • Bepaalde dekkingen tussenkomstlimieten hebben.
 • Alle waarborgen zijn onderworpen aan een tussenkomstplafond in de vorm van een vrijstelling.

Lees voordat u deze bijstandsverzekering afsluit de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct bijstand en het productinformatieblad (IPID):

De bijstandsverzekering is een bijstandsverzekering naar Belgisch recht en ontwikkeld door CDA, een Belgische verzekeringsmaatschappij , in samenwerking met Europ Assistance Belgium, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, een Franse verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsovereenkomst van dit product wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan worden beëindigd door een aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs aan CDA, ten minste 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Neem voor elke klacht eerst contact op met de beheerder van uw dossier. Uw klacht kan dan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsplein 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be