Logo CDA

...BIJSTANDSVERZEKERING

Wij zijn een partnerschap aangegaan met Europ Assistance om u een optimale dienstverlening te garanderen.

De waarborg “bijstands” is zeer volledig en is onderverdeeld in 4 niveaus:

 • Bijstand Woning.
 • Bijstand Personen.
 • Reisbijstand.
 • Juridische bijstand in het buitenland.

Opgenomen in alle contracten die betrekking hebben op een woning:

 1. 24/24 uur telefonische bijstand
  Telefonisch wordt praktische informatie verstrekt zoals contactgegevens van artsen en apothekers van wacht, storingsdiensten (loodgieters, schrijnwerkers, elektriciens, slotenmakers, glaszetters, tv-herstellers).
 1. Bijstand voor gebouwen
 2. In geval van schade die door de basis woningverzekering wordt gedekt, opslag en bewaring van beschadigde goederen, bijvoorbeeld in geval van waterschade, evenals tijdelijke verzegeling van het gebouw.
  Wij kunnen ook tijdelijk onderdak voor u vinden als uw gebouw onbewoonbaar is.
  Wij sturen eveneens een slotenmaker naar u toe als u de sleutels van het verzekerde gebouw verliest (of indien deze gestolen zijn).

Dat zit wel snor
 1. Bijstand in geval van onbewoonbaarheid van het gebouw
 2. Terwijl u op vakantie bent, belt uw buurman u om te zeggen dat uw huis in brand staat. Wij organiseren en betalen uw terugkeer naar huis.

  In geval van een zware brand kan u midden in de nacht plots dakloos zijn. Wij regelen een hotel in de buurt en organiseren, indien nodig, uw vervoer.

 1. Bijstand Personen – reisbijstand in het buitenland – rechtsbijstand in het buitenland
 2. Deze waarborgen zijn opgenomen in alle woningcontracten voor de woning die u bewoont en/of de inboedel ervan.

  Ze dekken u het hele jaar door, zijn bijna overal ter wereld geldig en gelden voor iedereen die onder uw dak woont, zelfs voor uw volwassen kinderen die nog bij u inwonen.

  Deze waarborgen zijn zeer handig omdat u ons niet hoeft in te lichten voor u vertrekt: u bent verzekerd!

  Alle diensten voor medische bijstand worden verleend (repatriëring, medische hulp, een arts naar de woonplaats sturen, geneesmiddelen opsturen, terugbetaling van medische kosten in het buitenland, enz.).


BIJSTANDSVERZEKERING
...

Cette assurance vous permet d’obtenir de l’assistance à l’étranger en cas de maladie, d’accident corporel ou de décès. Vous pouvez souscrire cette assurance uniquement en option dans votre contrat CDA Home Elite qui couvre votre résidence principale.

Vous êtes alors assuré pour :

 • L’assistance aux personnes à l’étranger comprenant notamment l’assistance médicale téléphonique, les rapatriements, l’envoie d’une équipe médicale sur place en cas d’incident médical, …
 • L’assistance voyage à l’étranger comprenant notamment l’assistance en cas de perte ou de vol de documents de voyages et de titres de transport, l’envoi de médicaments indispensables en cas de maladie de l’assuré, …
 • L’assistance juridique à l’étranger

Nous vous informons toutefois que :

  • Les couvertures sont limitées à celles expressément mentionnées dans les conditions générales et l’IPID
  • Des exclusions ont pour effet que nous ne pourrons pas vous assister dans certaines circonstances expressément mentionnées dans les conditions générales et l’IPID
  • Certaines garanties sont soumises à des limites d’intervention
  • Toutes les garanties sont soumises à un plafond d’intervention sous forme d’une franchise

Avant de souscrire à ce contrat d’assurance assistance, veuillez prendre connaissance des conditions générales du produit assistance ainsi que de la fiche d’information produit (IPID) :

Assurance responsabilité civile vie-privée est un produit d’assurance RC soumis au droit belge et développé par CDA, compagnie d’assurance belge.
Le contrat d’assurances relatif à ce produit est reconduit tacitement chaque année et peut être résilié par l’envoi d’un courrier recommandé, exploit d’huissier ou remise de la lettre contre récépissé à CDA, au moins 3 mois avant la date d’échéance du contrat.

Pour toute plainte, prenez en priorité contact avec le gestionnaire de votre dossier. Votre plainte peut alors également être adressée à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles , www.ombudsman.as