Logo CDA

...ONZE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

Beter bekend als “familiale verzekering”.

De meeste mensen denken dat deze polis alleen schade dekt die door kinderen of huisdieren wordt veroorzaakt. Dat is echter een grote misvatting want deze polis gaat veel verder en dekt alle schade die u per ongeluk aan anderen toebrengt. Hij kan u uit een aantal zeer vervelende situaties redden.

De rechtsbijstandverzekering is automatisch inbegrepen in de privé levensverzekering die u kan inroepen indien u het slachtoffer bent van een gedekte schade in uw privéleven.

Bijvoorbeeld:

Met de BA privélevenverzekeringen van CDA bent u verzekerd in de volgende gevallen:

Op een parkeerplaats van een supermarkt maakt u met uw karretje een kras op een voertuig. Uw zoon laat een oudere vrouw struikelen terwijl hij met zijn vrienden speelt. Uw hond verwondt een kind. U veroorzaakt een verkeersongeval terwijl u op de openbare weg loopt of fietst.

Wist u dat grootouders die op hun kleinkinderen passen, zelfs als is dat maar een uurtje, aansprakelijk zijn wanneer de kleinkinderen schade toebrengen aan anderen?

Een ander weinig bekend maar veel voorkomend voorbeeld is de waterschade die aan het huis van de buren wordt toegebracht doordat uw badkuip overloopt. Dit soort schade wordt nooit gedekt door uw woningverzekering, maar wel door uw aansprakelijkheidsverzekering!

U bent echter niet gedekt voor schade zoals:
 • Uw eigen verwondingen, bijvoorbeeld als u thuis valt of als u uzelf bezeert tijdens het tuinieren thuis.
 • Een verzekerde ouder dan 18 jaar veroorzaakt schade aan een aan hem toevertrouwd object of wanneer de verzekerde ouder dan 18 jaar opzettelijk schade toebrengt aan een derde.
 • Schade als gevolg van burgerlijke aansprakelijkheid die onder de wettelijk verplichte verzekering valt (in het bijzonder schades die beoogd worden door de wetgeving inzake de verplichte autoverzekering).
 • U bent ook niet gedekt voor schade veroorzaakt in het kader van contractuele geschil.

* De algemene dekkingen, uitsluitingen en beperkingen worden hieronder beschreven. We vragen u ook om de algemene voorwaarden van het product en het productinformatieblad (IPID) te lezen voordat u deze verzekeringsovereenkomst afsluit.

RECHTSBIJSTAND BIJ EEN ONGEVAL...

 

De inbegrepen rechtsbijstandsverzekering garandeert dat CDA aan uw zijde staat om uw rechten te verdedigen indien u het slachtoffer bent van een gedekte schade. CDA dekt ook de strafrechtelijke verdediging als u onopzettelijk schade heeft veroorzaakt.

Met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven bent u verzekerd voor:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor alle lichamelijke en/of materiële schade aan derden toegebracht door u, een persoon in uw gezin of door huisdieren die aan u zijn toevertrouwd.
 • In rechtsbijstand voor alle kosten van de verdediging van uw belangen wanneer u of een lid van uw gezin schade lijdt door de buitencontractuele aansprakelijkheid van een derde partij en het faillissement van de derde partij.

Zijn uitgesloten van onze tussenkomst voor schade vooroorzaakt:

 • In het kader van het beroepsleven en/of met een contractuele oorsprong;
 • Door opzet of zware fout;
 • Door zware fout binnen de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die minstens 16 jaar oud is, door zware fout zoals staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of andere producten met gelijkaardige effect, weddenschappen en uitdagingen;
 • Door het gebruik van zelfrijdende voertuigen, luchtvoertuigen, motorboten, zeilboten;
 • Door jachtfeiten, wild, rijpaarden en hun span (tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden);
 • Aan roerende en onroerende goederen of dieren die een verzekerde onder zijn hoede heeft;
 • Schade veroorzaakt door schikkingen, juridische boetes en administratieve en andere kosten verbonden aan de procedure voor strafrechtelijke verdediging, geschillen van contractuele oorsprong in de hoofdzaak minder dan een bepaald bedrag, valse verklaringen, inschikkelijkheidsverklaringen of frauduleuze verklaringen en collectieve gewelddaden.

We informeren u verder dat:

 • De dekkingen zijn beperkt tot de dekkingen die uitdrukkelijk vermeld staan in de algemene voorwaarden en de IPID.
 • Uitsluitingen hebben tot gevolg dat wij u in bepaalde omstandigheden, uitdrukkelijk vermeld in de algemene voorwaarden en de IPID, niet kunnen vergoeden.
 • Bepaalde dekkingen tussenkomstlimieten hebben.
 • Alle waarborgen zijn onderworpen aan een tussenkomstplafond in de vorm van een vrijstelling.

Lees voordat u deze familiale verzekering afsluit de algemene voorwaarden van het verzekeringsproduct BA Privéleven en het productinformatieblad (IPID):

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering privéleven is een aansprakelijkheidsverzekeringsproduct naar Belgisch recht en ontwikkeld door CDA, een Belgische verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsovereenkomst van dit product wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kan worden beëindigd door een aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs aan CDA, ten minste 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Neem voor elke klacht eerst contact op met de beheerder van uw dossier. Uw klacht kan dan ook worden gericht aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsplein 35 te 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be